อนุทิน 156917 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คนที่ประมาทคือคนที่มีลมหายใจทิ้งเปล่า ๆ ไม่ลงมือทำอะไรให้มีคุณค่าควรแก่การมีชีวิตอยู่เลยความเห็น (0)