อนุทิน 1563 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

บทบาทร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

22 เมษายน 2551 ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง "เราจะร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 กันอย่างไร" ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  คณะกรรมการ อ.กคศ.เขต  คณะกรรมการกำกับติดตามและนิเทศ  คณะผู้บริหารของสพท.นนทบุรี เขต 2  และ แกนนำ อบต.17 อบต. ได้ข้อสรุปที่สำคัญหลายประการ ดังที่ปรากฏใน blog การพัฒนาคุณภาพการศึกษา/สถานศึกษา

เขียน 23 Apr 2008 @ 07:08 () แก้ไข 23 Apr 2008 @ 07:39, ()


ความเห็น (0)