อนุทิน 155385 - ต้นโมกข์

ความแตกต่างระหว่าง turtle กับ tortoise

Turtle ส่วนใหญ่จะอยู่ในน้ำ แต่

Tortoise ส่วนใหญ่จะอยู่บนดิน

จาก Learn with laughter

…………………


เขียน 20 Nov 2017 @ 18:26 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อ.ต้น ออกเสียงอย่างไรครับ

เขียนเมื่อ 

turtle ออกเสียงว่า เทอร์เทิ่ล ส่วน tortoise ออกเสียงว่า โท้ทัส ครับ