อนุทิน 155290 - ต้นโมกข์

มีเพียงศาสนาเพียงอย่างเดียวที่เป็นเหตุผลในการขับไล่โรฮิงญาจากพม่าอย่างนั้นหรือ? ตอนจบ

เหตุใดชนกลุ่มน้อยจึงต้องอ่อนแอ

ในพม่า กลุ่มที่ถูกยึดที่ดินโดยมากแล้วจะอยู่ในสภาวะอ่อนแอ และไม่มีเงิน การปฏิบัติต่อชาวโรฮิงญาเป็นหน้าหนึ่งที่ถึงขั้นสูงสุดในการไล่คนกลุ่มน้อย

เมื่อกลุ่มใดก็ตามถูกทำให้เป็นชายขอบ และกดขี่ ก็ยากที่จะทำตนเองให้เข้มแข็ง และไม่สามารถปกป้องสิทธิของตนเอง รวมทั้งทรัพย์สินด้วย  ในกรณีของชาวโรฮิงญา ความสามารถในการปกป้องตนเองถูกทำให้เป็นศูนย์ เพราะขาดความเป็นพลเมืองพม่า (Burmese citizenship)

ตั้งแต่ตอนปลายของยุค 1970 คนเกือบล้านได้หนีไปจากพม่า เพราะไม่อยากถูกฆ่า ที่น่าเศร้าใจก็คือ พวกเขาถูกทำให้เป็นชายขอบในประเทศของตนเอง

ด้วยการที่ไม่มีใครรับผิดชอบต่อพวกเขา พวกเขาจึงต้องถูกขับไล่ และถูกกระตุ้นให้มีการข้ามพรมแดนอยู่ตลอดมา เทคนิคในการกระตุ้นนี้จึงทำให้พวกโรฮิงญาอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอ

โศกนาฏกรรมของชาวโรฮิงญาเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ ที่เราจะมองเห็นการกดขี่ และการที่ชนกลุ่มน้อยเป็นผู้พลัดบ้านในพม่า และประเทศเพื่อนบ้าน

 ความเกี่ยวพันและความสลับซับซ้อนของศาสนาและประเด็นทางชาติพันธุ์เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้  แต่เราไม่สามารถละทิ้งบริบททางเศรษฐกิจและการเมือง และสาเหตุหลักของการพลัดที่นาคาที่อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน

แปลและเรียบเรียงจาก

Giuseppe Forino, Jason Von Meding, and Thomas Johnson. Is Religion the Only Reason Rohingya Are Being Forced out of Myanmar?

https://thewire.in/176785/religion-rohingya-forced-out-myanmar/

เขียน 09 Nov 2017 @ 18:41 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ถ้าคิดแบบพื้นๆ เด็กๆคงเป็นเพราะด้อยโอกาสในการลุกขึ้นมาทั้งทรัพย์ และผู้นำ หรือเปล่าครับ