อนุทิน 155158 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การศึกษานี้พบว่าระดับของ Cardiac troponin T (cTnT) ซึ่งวัดด้วยวิธีที่มีความไวสูง สามารถทำนายอัตราการเสียชีวิตและการแสดงอาการทางหัวใจในคนไข้ได้แม้จะเป็นคนไข้ในกลุ่มที่ไม่มีอาการแสดงชัดเจน เพราะเขาติดตามเปรียบเทียบระดับของสารนี้ในคนไข้สองหมื่นกว่าคน ในระยะเวลาสามปี เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่น่าจะมีการศึกษาต่อไปว่า เอามาใช้ในลักษณะนี้ได้จริงๆหรือไม่ เพราะจากการศึกษานี้พบด้วยว่าระดับที่สูงขึ้นสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่มากขึ้นด้วย ต่อไปอาจจะเอามาใช้ทำนายหรือเฝ้าดูได้ด้วย อ่านได้จาก Stable High-Sensitivity Cardiac Troponin T Levels and Outcomes in Patients With Chest Pain. Journal of the American College of Cardiology. Volume 70, Issue 18, October 2017. DOI: 10.1016/j.jacc.2017.08.064.

เขียน 28 Oct 2017 @ 16:59 ()

คำสำคัญ (Tags) #อัตราการเสียชีวิต#Cardiac troponin T#cTnTความเห็น (0)