อนุทิน 15456 - กมลวัลย์

  ติดต่อ

หลวงปู่ชา - เทศนาเรื่อง"สีลัพพตปรามาส"

"คนที่เห็นว่าตนมิใช่ตน นั่นแหละคือผู้ที่เห็นตน"

  เขียน:  

ความเห็น (0)