อนุทิน 154436 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๕๔๑ |

"..."

คนพูดเท็จ จะไม่พึงทำบาป ย่อมไม่มี

พุทธสุภาษิต

เขียน 22 Aug 2017 @ 06:16 ()

คำสำคัญ (Tags) #พุทธสุภาษิต#พูดเท็จความเห็น (0)