อนุทิน 154432 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๕๓๘ |

"ค่าวัสดุฝึก"

วันนี้เป็นวันใช้เงิน "ค่าวัสดุฝึก" วันสุดท้าย
ไปเอาเครื่องเขียนที่ร้านเครื่องเขียนใกล้มอ
แล้วรับใบเสร็จรับของไปให้คณะต่อ

ใช้ของไปมูลค่า ๑,๓๖๖ บาท

ไม่ได้ซื้อเครื่องเขียนมาเป็น ๑๐ ปี ;)...

เขียน 21 Aug 2017 @ 16:45 ()

คำสำคัญ (Tags) #วัสดุฝึกความเห็น (0)