อนุทิน 154331 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๕๐๙ |

"คมคิด"

หนังสือเล่มหนึ่ง เขียนไว้ว่า "ไอน์สไตน์ ส่งวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เพียงแค่ ๖ หน้า ซึ่งดูสั้น แต่คมคิดมาก และอาจารย์ผู้ตรวจก็ขอให้ไอน์สไตน์ไปเพิ่มขึ้นให้มากกว่านี้หน่อย ไอน์สไตน์ส่งงานกลับคืน พร้อมกับการเพิ่มเข้ามาอีก ๑ ประโยค แต่ในที่สุดงานวิทยานิพนธ์นี้ก็ผ่านเรียบร้อย"

ผู้เขียนหนังสือ ต้องแสดงให้เห็นว่า งานเขียนใดที่ดี ไม่จำเป็นต้องมีความยาวเยื้อยเสมอไป สั้น ๆ แต่คม ก็เพียงพอแล้ว

เขียน 13 Aug 2017 @ 10:15 ()

คำสำคัญ (Tags) #ไอน์สไตน์ความเห็น (0)