อนุทิน 154293 - พ.แจ่มจำรัส

อาการทางจิต เชื่อว่าทุกคนคงมี เคยเกิด

 เพียงแต่จะรู้ทันและระงับให้มันสงบ

ได้มากน้อยแค่ไหน

เขียน 09 Aug 2017 @ 13:59 ()


ความเห็น (1)

เห็นเป็นเช่นนั้นขอรับ…