อนุทิน 154100 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๔๘๕ |

"หนังสือเล่มใหม่"

Image result for ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ หนังสือ

จะมีอะไรดีไปกว่านี้เล่า
"เท่าเราและโลก"
รู้คุณค่าในตนเอง!

Power of life from your self-esteem and happiness.

เขียนจากประสบการณ์จริงของ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์

งานเขียนเหมือนจะเขียนให้กับผู้หญิง
แต่ผู้ชายอย่างผม ขอมีส่วนร่วมในวิธีคิดนี้ด้วยคนความเห็น (0)