อนุทิน 15406 - อ.อาลัม

  • 9.45 น.รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเรียกประชุมเตรียมการต้อนรับคณะสื่อมวลชนมุสลิมในภูมิภาคตะวันออกกลาง อัฟริกาและเอเชียใต้ซึ่งจะมาเยี่ยมชมกิจการ มอย.ในวันที่ 23 ก.ค. 2551 ที่จะถึงนี้
  • 10.35 น.เข้าประชุมประจำเดือนบุคลากร มอย. รับฟังคำชี้แจงผลการประเมินภายนอกจาก สมศ.จาก อ.ฮัสบุลลอฮฺ ตาเห หน.สำนักประกันคุณภาพการศึกษา และปิดท้ายด้วยคำบรรยายจาก ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
  • ช่วงบ่ายเขียนรายงานการประชุม กก.บริหารของเมื่อวาน (14 ก.ค. 2551) เสร็จเอา 18.25 น.
  • มอบจนท.งานประชุมออกหนังสือเชิญประชุม กก.บริหารวันพฤหัสบีที่ 17 กรกฎาคม 2551 ที่จะถึงนี้
  • ไปเจอนี้โดยบังเอิญ http://islam.in.th/nadwah/index.php?topic=116.0
  • เข้าข่ายบทความได้รับการอ้างอิงมั้ยนี่
เขียน 15 Jul 2008 @ 22:14 ()


ความเห็น (0)