อนุทิน 153734 - เพชรน้ำหนึ่ง

-19/07/60(09.00-12.00 น.)

-ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ก.ช.ภ.อ.)อ.พรานกระต่าย

-เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 60 วงเงิน 53 ล้านบาทเศษ....

-ถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ได้รับมอบหมายในฐานะ ผู้ช่วยเลขานุการฯ

-เป็นเรื่องจริงในการปฏิบัติหน้าที่ ที่มักจะต้องแต่งตั้งผู้ช่วย เพื่่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำแหน่งต่างๆ

-ทั้งนี้ก็เพื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้อยู่ในตำแหน่ง

-ได้เรียนรู้ ฝึกฝน การทำงานด้านนี้มาหลายปี

-คราวนี้เป็นครั้งหนึ่งที่ได้วางแผนการทำงาน...

-สรุปได้ว่า การเตรียมงานต้องพร้อม 80 %

-อีก 20 % ที่เหลือก็คือการนำเสนอ..

-ขอพลังกาย พลังใจ จงก่อเกิดขึ้นแก่ตัวข้าพเจ้าตลอดไป สาธุ...

เขียน 19 Jul 2017 @ 14:08 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สู็ สู้ ครับ ;)…

เขียนเมื่อ 

Wish the force be with you!