อนุทิน 153495 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เป็นงานที่อ่านแล้วต้องรีบบอกต่ออีกการศึกษาหนึ่งค่ะ อันนี้ก็ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงการกินอาหารให้เป็นแบบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ คือกินธัญพืช ผลไม้ ผักและปลานั้นช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ชัดเจน โดยเป็นการประเมินจากประชากรเจ็ดหมื่นกว่าคน ในช่วง 12 ปีที่เปลี่ยนแปลงการกิน ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ 10% ขึ้นไป อ่านได้จาก  Association of Changes in Diet Quality with Total and Cause-Specific Mortality. N Engl J Med 2017; 377:143-153July 13, 2017DOI: 10.1056/NEJMoa1613502.ความเห็น (0)