อนุทิน 153437 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๔๔๕ |

"อัพโหลด"

ทดลองอัพโหลดคลิปวีดิทัศน์การเรียนการสอน
ขึ้น Classstart เพื่อให้นักศึกษามาดาวน์โหลด
ประกอบการสอบกลางภาคที่จะถึงนี้

คลิปขนาด 40 MB ใช้เวลาอัพโหลดไม่ถึง ๕ นาที

ไฟเบอร์ออฟติก เร็วจริง

ม่วนอ๊กม่วนใจ๊

เขียน 13 Jul 2017 @ 12:37 ()

คำสำคัญ (Tags) #อัพโหลด#ไฟเบอร์ออฟติกความเห็น (0)