อนุทิน 152818 - ต้นโมกข์

เหตุใด “โลกในอุดมคติ (utopia)” จึงน่ากลัวนัก!

ทีนี้หากถามว่า โลกในอุดมคติของทุกคนเป็นอย่างไร? บางคนอาจคิดว่าหากโลกนี้ไม่ใช่เงิน ก็จะไม่มีใครทำร้ายซึ่งกันและกัน หรือบางคนอาจนึกว่าหากโลกนี้ไม่มีการเจ็บป่วย ก็น่าจะดี เพราะจะไม่มีใครเจ็บจนตาย

แต่มนุษย์นั้นมีความสลับซับซ้อน เรามีความยาก มีความต้องการ ต้องการลาภ ยศ สรรเสริญ เกลียดการนินทา เกลียดการเสียลาภ เราอาจทำดี แต่ไม่ใช่คิดดีอยู่ตลอดเวลา

เพราะเราถูกควบคุมด้วยกฎหมาย ศาสนา และสังคมต่างหาก เราจึงกลายเป็น "คนดี"
โลกในอุดมคติก็ต้องเป็นแบบนั้น คือมี "บางอย่างมาควบคุม" เพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข แต่มันไม่ใช่วิธีที่มีช่องว่างช่องโหว่อย่าง ศีลธรรมหรือกฎหมายแบบของเรา มันต้องเป็นอะไรที่เด็ดขาดกว่านั้น

สรุปว่าคนดีจริงๆเป็นสิ่งหายาก ดังนั้นเราจึงมีวรรณกรรมแนวโลกที่เป็นจริงถึงขั้นเลวร้าย (dystopia) ขึ้นมา

จาก พี่น้อง. Dystopian Literature ฝันร้ายในโลกจินตนาการ. https://www.dek-d.com/writer/33569/

.......................

เขียน 21 Jun 2017 @ 18:54 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ผมนั่งยืนพิจารณาอยู่เหมือนกันว่า คนเราถูกตีกรอบไว้ ต้องเป็นอย่างนี้เป็นคนดี ถ้าไม่เป็นก็ถูกมองว่าเลวร้าย.ใครกำหนดขึ้น เสือกินเนื้อ ว่าร้าย แล้วคนละ