อนุทิน 151778 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๘๓๒๒ |

"ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ"

คุณหมอคะยะซะวะ ชิอง กล่าวไว้ในหนังสือ
"เทคนิคอ่านให้ไม่ลืมที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ"
เกี่ยวกับการอ่านหนังสือไว้ว่า

การอ่านหนังสือจะมอบสิ่งที่จำเป็นในชีวิตให้กับคุณ ได้แก่

  • ความรู้
  • เวลา
  • ทักษะการทำงาน
  • สุขภาพ
  • ความฉลาด
  • เปลี่ยนแปลงชีวิต
  • มีพัฒนาการ
  • ความบันเทิง


ความเห็น (0)