อนุทิน 151635 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ช่วงนี้เป็นปีแห่งการเคลียร์งาน

สรุป research group R2R สรุปรายงานวิจัยสถาบันส่ง และขอจริยธรรมวิจัย 1 เรื่อง

ปีหน้าคงสบาย เหลือทำงานวิจัย 1 เรื่อง

เขียน 02 May 2017 @ 06:53 () แก้ไข 02 May 2017 @ 06:55, ()

คำสำคัญ (Tags) #วิจัย#ทำงานความเห็น (0)