อนุทิน 151309 - ถวิล

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การสร้างคนโปรด

ผู้บริหารไม่ควรสร้างคนโปรด

เพราะจะทำให้คนรอบข้างเห็นว่า

เราไม่ยุติธรรม แต่ควรสร้าง

ความเป็นพี่เป็นน้อง สร้างทีมงาน

ที่สมัครสมานสามัคคีกัน ผลัดกัน

ชื่นชมในความสำเร็จและแบ่งปัน

ความสุขให้แก่กันตามสมควร


เขียน 06 Apr 2017 @ 02:20 ()

คำสำคัญ (Tags) #คนโปรดความเห็น (0)