อนุทิน 150868 - ถวิล

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กลยุทธ์ในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ

ดร. ถวิล อรัญเวศ

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

กลยุทธ์หรือวิธีการที่แยบยลในการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จสมความมุ่งมาดปรารถนานั้น ท่านกล่าวไว้ว่า อย่างน้อย ต้องมี 4 ประการ คือ

  • มีใจรัก (ฉันทะ) ใจต้องรักงานที่เรากำลังทำ ใจต้องมาก่อน ถ้าทำงานได้ใจแล้วย่อม
  • เป็นนักสู้ (วิริยะ) ต้องมีความเพียรพยายามในการทำงาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือ
  • รู้จักคิด (จิตตะ) คือรู้จักคิดหาวิธีการทำงานให้ดีขึ้น เอาใจใส่ ใจจอจ่อกับงาน หมั่น
  • พินิจพิจารณา (วิมังสา) หาวิธีการปรับปรุงข้อบกพร่องแก้ไขให้สำเร็จให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ

สรุป มีใจรัก เป็นนักสู้ รู้จักคิด พินิจพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเขียน 06 Mar 2017 @ 02:07 () แก้ไข 06 Mar 2017 @ 02:08, ()

คำสำคัญ (Tags) #กลยุทธ์#การทำงานให้ประสบผลสำเร็จความเห็น (0)