อนุทิน 150867 - ถวิล

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


การทำตนให้เป็นที่รักของคนอื่น

---------------------------

โอบอ้อมชาวประชา

เจรจาไพเราะ

สงเคราะห์มวลชน

เสมอต้นเสมอปลาย

เขียน 06 Mar 2017 @ 01:40 ()

คำสำคัญ (Tags) #การทำตนให้เป็นที่รักคนอื่นความเห็น (0)