อนุทิน 150034 - ต้นโมกข์

ในอดีต เศรษฐกิจของเราประสบความสำเร็จพอสมควร มีตัวชี้วัดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ตัวเลขคนจนเราลดลง มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น หากถามว่าการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมาเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพหรือไม่? คำตอบน่าจะเป็นไม่

เศรษฐกิจของเราเติบโตโดยค่าแรงขั้นต่ำ เน้นการของถูกมากกว่าการขายของดีที่มีคุณภาพ พึ่งพิงต่างประเทศในระดับที่สูง มีการพัฒาโดยไม่มีการยกระดับอุตสาหกรรม ไม่มีเทคโนโลยี และนวัตกรรม ไม่มีแบรนด์ (brand) ของตนเอง ไม่สนใจพัฒนาคุณภาพแรงงาน เติบโตโดยต้องจ่ายกับสิ่งต่างๆอย่างลิบลิ่ว เช่น ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล

การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองที่ผ่านมา ไม่น่าจะทำให้เราอยู่อย่างสันติในประชาคมโลก ประเทศของเราผูกติดอยู่กับกับดัก 4 ได้ ได้แก่ กับดักรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำ กับดักการพัฒนาที่ไม่สามารถบอกกับคนอื่นได้ว่าเราเป็น เราเป็น เช่น โสเภณี หรือการค้ามนุษย์ และกับดักคอรฺรัปชั่น

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ต้องการจะบอกว่าการยุบ 5 แท่งในกระทรวง หรือแม้แต่การสอบโอเน็ท (ความเหลื่อมล้ำระหว่างเด็กรวยกับเด็กจน) ก็ไม่สามารถทำให้เราอยู่อย่างสันติได้เลย!

#freePai and welcome O-NET!

เขียน 03 Feb 2017 @ 21:09 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ผมเองเขียนมา ๒๐ ปีในเรื่องนี้จนนิ้วจะหักแล้ว ขอบคุณที่มาช่วยสานต่อครับ ว่างๆมาคุยกันก็ได้ ผมอยู่โคราช

คงต้องสร้างให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่ยังเล็กค่ะ