อนุทิน 149758 - ต้นโมกข์

เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ

1. จุดฟุลสต็อป . ใช้ในการบอกจุดสิ้นสุดของประโยค

2. เครื่องหมายคำถาม ? ใช้ในประโยคคำถาม

3. เครื่องหมายตกใจ ! ใช้ในประโยคที่แสดงความประหลาดใจ ความน่ากลัว หรือความกระตือรือร้น

4. เครื่องหมายลูกน้ำ , ใช้เพื่อแสดงลำดับที่ในประโยค

5. เครื่องหมายโคลอน : ใช้เพื่อนำเสนอบางสิ่งที่ใหม่

6. เครื่องหมายเซมิโคลอน ; ใช้ในการแยกสองสิ่งที่แตกต่างกันในประโยค

7. เครื่องหมาย apostrophe ‘ ใช้ในการแสดงรูปตัวย่อ เช่น I am ย่อเป็น I’m

8. เครื่องหมายคำพูด “….” ใช้ในการคล่อมการพูดของตัวละคร

9. เครื่องหมาย – ใช้ในการเชื่อมคำสองคำ หรือแยกวลีออกจากส่วนต่างๆในประโยค

10. เครื่องหมายวงเล็บ () ใช้ในการให้ข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ

............

เขียน 12 Jan 2017 @ 19:43 ()


ความเห็น (1)

เครืองหมายตกใจ !!! ใช้บ่อยๆในบันทึกครับครู 55