อนุทิน 149470 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๗๙๕ |

"เขียนบรรณานุกรม"

คืนนี้ความใส่ใจไปอยู่ที่การเขียนบรรณานุกรม
ของประมวลรายวิชา "นวัตกรรมฯ" จากหนังสือ
ที่มีอยู่ที่บ้าน

การเขียนบรรณานุกรมจะจัดเรียงตามชื่อผู้แต่ง
ซึ่งสงสัยจะไม่ได้ทำนาน นั่งท่อง ก.ไก่ - ฮ.นกฮุก
หากชื่อเป็นพยัญชนะตัวเดียวกัน หรือมีสระตามมา
อะไรก่อน อะไรหลัง นั่งพิจารณาอยู่นาน

นอกจากจะเป็นการเพิ่มเติมแหล่งอ้างอิงแล้ว
อีกด้านหนึ่ง ถือเป็นการสร้างไฟในการเขียนเอกสารฯ
เพื่อประโยชน์ต่อวงวิชาการและของตัวเองด้วย

สู้กันต่อไป ;)...

เขียน 22 Dec 2016 @ 02:39 ()


ความเห็น (0)