อนุทิน 149292 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานการวิเคราะห์การศึกษาหลายๆการศึกษาเรื่องนี้พบว่าการกินไข่ประมาณวันละฟองสัมพันธ์กับการลดอัตราเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ถึง 12% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่กินน้อยกว่านี้ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการกินไข่กับโรคหลอดเลือดหัวใจ ถึงแม้ผู้รายงานจะระบุว่าหลักฐานแบบนี้เป็นข้อมูลที่ชัดเจน แต่ก็ควรมีการศึกษากลไกด้วยว่าเป็นเพราะอะไร แต่ยังไงก็เป็นหลักฐานที่ช่วยให้เรากินไข่ได้สบายใจขึ้นนะคะ อ่านรายละเอียดการวิเคราะห์ได้จาก Meta-analysis of Egg Consumption and Risk of Coronary Heart Disease and Stroke. J Am Coll Nutr. 2016;35:704-716.

เขียน 11 Dec 2016 @ 10:45 ()


ความเห็น (0)