อนุทิน 148975 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้มาขอยื่นคำร้องคัดใบทะเบียนสมรสพ่อกับแม่

ซึ่งพ่อกับแม่เสียชีวิตไปทั้งสองคน

ปรากฎว่า ใบทะเบียนสมรสพ่อ อายุ 32 ปี แม่อายุ 24ปี

มาจดทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2495

นามสกุลไม่ตรงกัน

ต้องรอท่านปลัดรับรอง

ญาติที่เป็นประชาชนยื่นคำร้อง

เราเป็นข้าราชการ ให้เป็นผู้รับรอง

ท่านปลัดจะเป็นผู้รับรองว่าเป็นพ่อเป็นบุคคลคนเดียวกัน

เราก็เพิ่งจะรู้ว่า นามสกุลพ่อไม่ตรงกับอันเดิม

....,

แก้ว

23พย59


เขียน 23 Nov 2016 @ 16:07 () แก้ไข 23 Nov 2016 @ 16:24, ()


ความเห็น (0)