อนุทิน 148454 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๔๐๐ |

"..."


ห้ามเด็กพูดคุย ห้ามเอาโทรศัพท์เข้าเรียน
ห้ามใช้เครื่องมือ ห้ามเปิดตำราเวลาสอบ
นั่นคือวิธีการสอนแบบโบราณ
เพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นเด็กจะไม่สนใจเรียน
และไม่กลับไปท่องตำรามาสอบ
แต่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับ
การงานก็เปลี่ยนไปมาก
ทั่วโลกเขาจึงพยายามเปลี่ยนการสอน
ให้สอดคล้องกับชีวิต เด็ก และอนาคตของงาน
เอา เกมส์มาใส่ เอาโครงงานมาทำกันในห้องเรียน
ลดการบรรยายลงและให้เด็กค้นหาเอง
เราแค่เปลี่ยนรูปแบบการสอนและการสอบ
เป็นแนว active อย่างนี้
เด็กจะได้คุยกัน
เอาโทรศัพท์เข้าเรียนเข้าสอบ
เรียนอย่างสนุก
ได้ความรู้มากกว่าที่เราสอน
และยังได้ทักษะต่างๆเพื่ออนาคตของเขา
อาจารย์ที่สนใจ ไปที่ note ในเพจนี้
รับเอกสารคู่มือการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
ได้ครับ
เป็นแนวทางการสอน เพื่อให้ผู้เรียน คิด เก่ง ทำงานเก่ง
วิจัยในประเทศไทย
มีครูอาจารย์จากหลายโรงเรียนมหาวิทยาลัย
นำไปใช้แล้ว จากการอบรม 67 รุ่นครับ
ครูยืนยันว่าทำได้ ห้องเรียนที่มีความสุข
นักเรียนนักศึกษาที่อยากมาเรียนแบบไม่น่าเชื่อ

เขียน 31 Oct 2016 @ 12:39 () แก้ไข 31 Oct 2016 @ 12:40, ()


ความเห็น (0)