อนุทิน 1483 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ตอนบ่าย พวกเราประชุมเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลเฉพาะโรคสำหรับพยาบาลที่อยู่ประจำหน่วยต่างๆ เช่น หน่วยเอดส์ หน่วยการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ พยาบาล Case manager โรคมะเร็ง สปสช และกลุ่มผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง เพื่อมาแลกเปลียนเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการเก็บให้เห็นผลลัพธ์ทางการพยาบาล

หลังจากให้แต่ละคนนำเสนอข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ พี่สุพร วงค์ประทุม  ให้พวกเราไปสร้างแบบเก็บข้อมูลมา นัดนำเสนอวันที่ 12 พฤษภาคม 2551

วัตถุประสงค์ คือ การทำ Outcome research ให้ได้ค่ะ

เขียน 22 Apr 2008 @ 18:16 ()


ความเห็น (0)