อนุทิน 148227 - ต้นโมกข์

พวกอนุรักษนิยม หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ต้องการจะรักษาความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น ระบบอุปถัมภ์, วัฒนธรรม ที่รู้จักที่ต่ำที่สูง, การเมือง หรือเศรษฐกิจให้เป็นอยู่อย่างเดิมตลอดไป

ฝ่ายขวา หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง โดยที่อาจไม่รู้เรื่องความสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง หรือเศรษฐกิจมากนัก พวกนี้เกลียดการเปลี่ยนแปลง มักจะใช้กิจกรรมทางการเมืองในลักษณะที่รุนแรง เช่น พวกล่าแม่มด เป็นต้น

ผมคิดว่าสังคมไทยมีทั้งพวกอนุรักษนิยม ผสมกับฝ่ายขวาไม่มากและไม่น้อยเกินไปครับ!

เขียน 17 Oct 2016 @ 18:33 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ฝ่ายซ้ายคือกลุ่มไหนครับอาจารย์ พอทราบเป็นสังเขปแล้วทั้งสองกลุ่มขอบคุณมากอาจารย์ต้น

เขียนเมื่อ 

ฝ่ายซ้ายคือกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับคอมมิวนิสต์ครับ