อนุทิน 147951 - ต้นโมกข์

บทสัมภาษณ์ ประจักษ์ ก้องกีรติ เรื่องทหารกำลังจะทำอะไรในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้ ตอนที่ 4

คำถามข้อที่ 1 ต่อ

ความรุนแรงเป็นที่เห็นได้ทั่วไปหลังจากการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการเลือกตั้งเป็นที่ไม่สบอารมณ์ของผู้มีอำนาจ และหากรัฐที่มาจากการเลือกตั้งข่มขู่ชนชั้นนำ พวกนี้ก็จะใช้การรัฐประหารเพื่อการควบคุม ชนชั้นนำสามารถที่จะใช้กำลัง (ทางทหาร) เพื่อการควบคุม หรือหากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ตั้งใจที่จะแก้ไขบางส่วนในรัฐธรรมนูญ (ซึ่งเป็นการยากที่จะทำ) รัฐนั้นก็จะถูกตีโต้โดยระบอบเก่า

นอกเหนือจากกรณีเหล่านี้ ความรุนแรงอาจเกิดขึ้น หากรัฐสั่งให้ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่าน ในขณะเดียวกันก็มีปัจเจกบุคคลบางท่านที่ทรงอำนาจอาจให้ใช้ร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยน้อยกว่า หากบุคคลที่ทรงอำนาจไม่ฟังเสียงของประชาชนในแต่ละกรณี พวกเราจึงมีเงื่อนไขที่ซุกซ้อนอยู่เพื่อความรุนแรง

แปลและเรียบเรียงมาจาก

Kornkritch Somjittranukit. Interview with Prajak Kongkirati on what military is trying to do during ‘the transition’ Translated from Thai to English by Andrew Alan Johnson.

http://www.prachatai.org/english/node/6137

เขียน 29 Sep 2016 @ 18:37 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่ากลัวจังครับอาจารย์..ผมคิดว่าแนวโน้มความรุนแรงคงไม่ไกลหลังการเลือกตั้ง