อนุทิน 147707 - โอ๋-อโณ

  ติดต่อ

การศึกษานี้ยืนยันหลักฐานว่าอาหารกลุ่มที่มีโพลีฟีนอลสูงๆอย่างเช่น ผลไม้ตระกูลเบอรี่ทั้งหลายและ dark chocolate ช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มผู้ที่มีความดันโลหิตสูงได้อย่างมีนัยสำคัญอ่านได้จาก Beneficial effect of a polyphenol-rich diet on cardiovascular risk: a randomised control trial. Heart 2016;102:1371-1379 doi:10.1136/heartjnl-2015-309218.

  เขียน:  

ความเห็น (0)