อนุทิน 14711 - อ.อาลัม

  • บ่ายโมงผมเข้ารับฟังรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากคณะกรรมการประเมินภายนอก (สมศ) ที่ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ประมาณ 16.27 น.ก็กลับบ้าน ลูกๆพากันแปลกใจ โห วันนี้อาเยาะกลับบ่านเร็วจัง (นึกในใจว่า เออ กลับบ้านเร็วก็ว่ากลับช้าก็บ่น)
เขียน 08 Jul 2008 @ 20:31 ()


ความเห็น (0)