อนุทิน 146949 - เสาร์แก้ว สยามรพี


ดอกบัว.....สัญญลักษณ์แห่งความดี...เครื่องหมายของคนดี

แต่ใยในบัวบึงนี้ จึงแบ่งฝักกั้นฝ่าย คล้ายๆจะโกรธกัน

แต่ครั้นพิจดูแม่น้ำที่รองรับดอกบัว....กลับพบว่า แม่น้ำไม่มีแบ่งฝักปันฝ่าย

น้ำคุณลักษณะของความชุ่มเย็นและ เมตตา เข้าได้กับทุกฝ่ายประสานได้ทุกมิติ

นิยามของคำว่า คนดี.....ช่างแตกต่างกันสิ้นเชิง

สยามรพี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เขียน 14 Jul 2016 @ 11:05 ()


ความเห็น (0)