เสาร์แก้ว สยามรพี

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
บริษัทเอกชน
Usernamesiamrapeelawman
สมาชิกเลขที่213007
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิด ที่จังหวัดเชียงใหม่

เติบโตใน กรุงเทพมหานคร

นิติศาสตร์......มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย

หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ กศป. รับรองรุ่นที่ ๓

เกี่ยวข้องการเมืองมาตลอด...แต่ไม่เสพติดการเมือง

ที่ปรึกษากฎหมายหน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ และเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้วัดในพระพุทธศาสนาหลายแห่ง