อนุทิน 146948 - เสาร์แก้ว สยามรพี

  ติดต่อ

ธรรมดาแม่น้ำย่อมมีสองฝั่ง แต่คนสองใจท่านว่าห้ามคบ

กินปลาต้องกินปลาใหญ่ อย่ากินปลาเล็ก เพราะปลาเล็กคืออนาคตของมวลมนุษย์

คนที่กินปลาเล็ก คือคนหินชาติ ที่ไม่รักเผ่าพันธุ์ของตน

ถนอมน้ำใจซึ่งกันและกัน สังคมอยู่ได้ด้วยน้ำใจที่สวยงาม

สยามรพี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

  เขียน:  

ความเห็น (0)