อนุทิน 146860 - พ.แจ่มจำรัส

ยอมรับว่าการรับงานเขียนบทความ ทำให้การเขียนบันทึกในโกทูโนน้อยลง แต่ก็ยังเข้ามาอ่านมาค้นหาข้อมูลเก่าๆที่เคยบันทึกไว้ และหาความรู้อื่นๆที่มีมากเหลือเกินจากท่านผู้เขียนทรงคุณาวุฒิทั้งหลาย

นับเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นทั้งที่ฝึกปรือให้เขียนได้เขียนเป็น และเป็นแหล่งความรู้ที่ให้เรียนรู้ อ้างอิง นำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้มากมายในหลากหลายอาชีพจริงๆ

ขอบคุณครับ


เขียน 04 Jul 2016 @ 18:49 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

หน้าจอคอม จะมีบทความ และ กระดาษ A4 กองไว้เป็น ตั้ง ๆ มีปฏิทิน มีปากกา... เหมือนกันเลยค่ะ

และบ่อยครั้ง ก็จะมีชาม มาม่า มาตั้งอยู่ข้าง ๆ ด้วย ...

^-^

เขียนเมื่อ 

งานเขียนที่มีค่า..มากจาก G2K