อนุทิน 146695 - ยูมิ

  ติดต่อ

คำถามที่ต้องการใช้ปัญญาในการตอบ เช่น คนเราเกิดมาเพื่อมีความสุขเท่านั้นหรือเปล่า..? คนเราเป็นใครมาจากไหนและจะเป็นไปอย่างไร..? จะเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตหรือไม่หากเรามีเสรีภาพที่จะเลือก..?

  เขียน:  

ความเห็น (0)