อนุทิน 146545 - beeman 吴联乐

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

<อนุทิน ๓๕๒> : วันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

  • วันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 ไปทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ที่ภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก
  • พฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ออกเดินทางตอน 7 โมงเช้า โดยรถตู้ของบริษัทรังทองทัวร์..แวะระหว่างทางกว่าจะได้เข้าห้องประชุมตอน 10 โมงเช้า (แผนกะว่า ๙ โมง) เมื่อหัวหน้าภาควิชา (ดร.สุริศักดิ์) กล่าวเปิดประชุม แล้วก็ดำเนินการ นำแผนปฏิบัติการปี 59 มาพูดคุย แล้วจัดลงแผนปี 60 ซึ่่งส่วนใหญ่คงแผนเดิม และปรับงปม.บางตัว และเพิ่มงบไปเที่ยวซึ่งปี 59 ได้ตัดไป พร้อมทั้งมีงบซ่อมครุภัณฑ์และซื้อแอร์ใหม่ปีละ 2 ตัว...งบโดยรวมมีประมาณปีละ 2.8 ล้านบาท
  • วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีบรรยายพิเศษ เรื่อง ลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตร และหลักคิดในการขอ ทั้ง ๒ แบบ ได้ความรู้ดีครบถ้วน ภายใน 3 ชั่วโมง วิทยากรนั้นเป็นเพื่อนกับดร.ศรีสังวาลย์
  • ที่ครัวรังทองนั้น จัดอาหารมังสะวิรัติให้ 2 ที่ รวมทานทั้งหมด 4 มื่อ อร่อยทุกมื้อ เจ้าของร้านแซวว่า ถ้าอยู่ที่นี่ ๗ วัน รับรองน้ำหนักขึ้นแน่ๆ เลย
เขียน 04 Jun 2016 @ 09:59 ()


ความเห็น (2)

ลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตรต่างกันยังไงคะ อาจารย์

เขียนเมื่อ 

ทรัพย์สินทางปัญญา ในที่นี้แบ่งเป็น 1. ลิขสิทธิ์ (การแสดงออกซึ่งความคิด) 2. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (ผลงานทางปัญญาที่อาจนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม)

ผลงานที่มีลิขสิทธิ์ ได้แก่ งานวรรณกรรม, งานนาฏกรรม,งานศิลปกรรม, งานดนตรีกรรม, งานโสตทัศนวัสดุ, งานภาพยนตร์, งานสิ่งบันทึกเสียง, งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เป็นต้น

ผลงานที่ขอสิทธิบัตร เช่น สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ซึ่งจะต้องมีลักษณะเป็นงานใหม่ เป็นการประดิษฐ์ขั้นสูง ใช้ได้ในเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม...มีอายุการคุ้มครอง ๒๐ ปี

ถ้าเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่ใช่ขั้นสูงนัก ก็ขออนุสิทธิบัตร ซึ่งคุ้มครองให้ สูงสุด 10 ปี

นอกจากนี้ยังมี สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ คุ้มครอง 10 ปี

และยังมีปลีกย่อย ได้แก่ เครื่องหมายการค้า, แบบผังภูมิของวงจรรวม เป็นต้น