อนุทิน 146137 - ajankoy

ajankoy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นิทรรศการ ศิลป์ ศาสน์ กำลังจะเสร็จสิ้นในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่หอศิลป์พุทธะ และจะมีนิทรรศการ วิสาขบูชามาแทนในรูปแบบเครื่องเคลือบ ศิลาดล ในชื่องานนิทรรศการว่าอะไรโปรดติดตาม เพราะทาง หอศิลป์ได้เชิญศิลปินพื้นบ้าน ศิลาดล อาจารย์พงษ์ลักษ์ สุวรณมาลี ครุภูมิปัญญาไทย นำผลงานมาจัดนิทรรศการ แสดง ตลอดสามเดือนเฉกเช่น นำของ วิทยาลัยในวัง มาจัดแสดง ส่วนของวิทยาลัยในวังก็จะมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ฯครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ รวม " ปีเต็มที่ ศูนย์การเรียนช่างสิบหมู่

เขียน 06 May 2016 @ 07:08 ()


ความเห็น (0)