อนุทิน 146012 - บุษยมาศ

"อนุทินที่ ๑๓๖๙"

ช่วงนี้...จะสามารถทำคู่มือในการจัดทำขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการได้ ๑ เล่ม...และคู่มือการประเมินค่างานของแต่ละตำแหน่งอีก ๑ เล่ม...หาก Job ต่าง ๆ เรียบร้อย จะสามารถเขียนเป็นคู่มือการเขียนภาระงาน อีก ๑ เล่ม...ต่อไปเป็นคู่มือตัวชี้วัดของงานอีก ๑ เล่ม...เป้าหมายที่วางไว้ นั่นคือ การทำคู่มือของการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อีก ๑ เล่ม สำหรับกรณีหลังคงจะเสร็จได้ตอนใกล้เกษียณ...สูงสุดสำหรับหน้าที่ที่ฉันได้วางไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้นำไปต่อยอดล่ะ...นี่คือ หน้าที่ของคน Gen baby Bromer ที่ไม่สามารถนิ่งดูดายหรือทำงานไปแบบเช้าชาม เย็นชามที่ชอบโพต์ว่ากันบนเฟส...การทำงานขึ้นอยู่ที่แต่ละบุคคลคร่าา ขอบอก จะเป็นบุคลากรประเภทใด ก็มีค่ะ ประเภทเช้าชามเย็นชาม อยู่ที่จะทราบกันหรือไม่ ตัวเองเท่านั้นรู้ตนเอง คริ ๆ ๆ...

เขียน 27 Apr 2016 @ 12:33 ()


ความเห็น (1)

ขอซื้อหน่อยนะคะ คู่มือฯ