อนุทิน 145784 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๙๘๒ |

"..."

โง่ไม่เป็น เป็นใหญ่ยาก ฝากให้คิด
ทางชีวิต จะรุ่งโรจน์ โสตถิผล
ต้องรู้โง่ รู้ฉลาด ปราดเปรื่องตน
โง่สิบหน ดีกว่าเบ่ง เก่งอย่างเดียว

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส)
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

เขียน 15 Apr 2016 @ 00:34 ()


ความเห็น (0)