อนุทิน 145730 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๙๖๔ |

"..."

เมื่อตกเป็นทาสทิฏฐิ ตัณหา และมานะ
พูดยังไงก็ไม่ได้ยิน
เปล่าประโยชน์จะบอก
ปล่อยให้เป็นไปตามกรรม

เชียงใหม่ (ยามสอง)
๑๒ เม.ย.๕๙

เขียน 12 Apr 2016 @ 00:29 ()


ความเห็น (0)