อนุทิน 145046 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มีการทดสอบแล้วว่าคนต่างเชื้อชาติมีผลตอบสนองต่อการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการผลิตวัคซีนก็อาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย อย่าเหมารวมว่าวัคซีนแบบเดียวจะสร้างภูมิคุ้มกันในคนต่างเชื้อชาติได้เหมือนกัน อ่านการทดลองที่ทำให้เขารู้เรื่องนี้ได้จาก IGHV1-69 polymorphism modulates anti-influenza antibody repertoires, correlates with IGHV utilization shifts and varies by ethnicity. Scientific Reports 6, Article number: 20842 (2016). doi:10.1038/srep20842.

เขียน 26 Feb 2016 @ 14:59 ()


ความเห็น (0)