อนุทิน 145032 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้เป็นประโยชน์สำหรับการรักษามะเร็งเต้านมระยะต้น ซึ่งสามารถตรวจตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Biomarkers) ในเลือดเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกการรักษา ในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด รายงานนี้ช่วยสรุปแนวทางในการใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้ โดยใช้ข้อมูลที่มีจนถึงปัจจุบัน จะได้ตรวจเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม อ่านได้จาก Use of Biomarkers to Guide Decisions on Adjuvant Systemic Therapy for Women With Early-Stage Invasive Breast Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline. J Clin Oncol. Published online February 8, 2016. doi: 10.1200/JCO.2015.65.2289

เขียน 25 Feb 2016 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)