อนุทิน 145013 - ajankoy

ajankoy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณสาคร ธนมิตต์ พร้อมธิดาได้เดินทางมาเยี่ยมชม การเรียนการสอนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ได้สอบถามภารกิจเป้าหมายและหลักสูตรที่จัด กลุ่มเป้าหมายที่เรียน ผลสัมฤทธิ์รวมทั้งการจัดการตลาดสำคัญสนับสนุนสินค้าที่ผลิตท่านได้รับรู้ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาจากผู้บริหาร และกรรมการสถานศึกษา อาจารย์วิษณุ เอมประณีตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงวัฒนธรรม นักศึกษาได้สาธิตและฝากฝีมือไปให้ท่านได้ชิม นอกจากนั้นได้ขึ้นไปดูการเรียนการสอน วิชาช่างสิบหมู่เพื่อการมีงานทำ หลักสุตร ช่างเขียนซึง นศ กำลังเขมักเขม้นในการทำหุ่นหัวโขนเพื่อฝึกทักษะให้มีความแม่นยำเที่ยงตรงตามจารีต ศิลปะจนถึงเวลา ๕

เขียน 24 Feb 2016 @ 20:43 ()


ความเห็น (0)