อนุทิน 144522 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้น่าสนใจเพราะเราเอาไว้ประเมินตัวเองได้ เขาพบว่าผู้ที่เป็นโรคปริทันต์ (Periodontal Disease) หรือ โรคเหงือกอักเสบ มีความสัมพันธ์กับโอกาสเกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจตาย (MI) สูงกว่ากลุ่มคนที่ไม่มีโรคนี้ อ่านได้จาก Periodontitis increases the risk of a first myocardial infarction: A report from the PAROKRANK study. Circulation 2016; DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.115.020324.

เขียน 25 Jan 2016 @ 00:18 ()


ความเห็น (0)