อนุทิน 144497 - ถวิล

  ติดต่อ

แต่ละหน้าบ่งบอกถึงอะไร

หน้านอก บอกความงาม จำต้องแต่งบุคลิกให้สวยงามเอาไว้
ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
หน้าใน บอกความดี ภายในใจต้องคิดดี ปราศจากอกุศลมูล และความไม่ดี
ทั้งหลายทั้งปวง จึงจะทำให้จิตใจดี

หน้าที่ บอกความสามารถ เรามีบทบาทหน้าที่ ตำแหน่งอะไร ต้องทำตนให้
สมบทบาท จึงจะสง่างวม

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)