อนุทิน 143926 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๖๘๙ |

"พิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่"

ในงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่

เขียน 16 Dec 2015 @ 14:12 () แก้ไข 16 Dec 2015 @ 14:19, ()


ความเห็น (0)