อนุทิน #143926

| อนุทิน ... ๖๖๘๙ |

"พิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่"

ในงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)