อนุทิน 143904 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ข่าวจาก FDA เรื่องนี้น่าเอามาใส่ใจดูแลระบบที่มีแบบนี้ของเราด้วย เพราะมีรายงานว่าเครื่องให้ความร้อนเย็นแบบที่ใช้ระบบเติมน้ำนั้น มีส่วนสัมพันธ์กับอัตราการติดเชื้อไมโคแบคทีเรียที่ไม่ใช่วัณโรคในอัตราไม่น้อยทีเดียวในระยะห้าปีที่เขาทบทวนรายงาน อ่านได้จาก US Food and Drug Administration. "Nontuberculous Mycobacterium Infections Associated with Heater-Cooler Devices: FDA Safety Communication." Date Issued: October 15, 2015. ทำให้เขาต้องมีคำแนะนำในการใช้เครื่องระบบแบบนี้ว่า อาจจะแพร่เชื้อโดยที่เราไม่ทันคิด ต้องดูแลและใช้งานตามที่ผู้ผลิตแนะนำและคำนึงถึงสิ่งที่จะทำให้เกิดการสะสมและแพร่เชื้อทางอากาศ เพื่อจะได้ลดโอกาสเสี่ยงที่เราอาจนึกไม่ถึง

เขียน 15 Dec 2015 @ 09:34 ()


ความเห็น (0)