อนุทิน 143407 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ

การติดตามข่าวสารทางการแพทย์จะทำให้เรามีความรู้ในการนำมาใช้ในการดูแลคนไข้มากขึ้นเสมอ เรื่องนี้มีประโยชน์สำหรับเด็กแรกคลอดที่มีภาวะตัวเหลืองที่เรียกว่า nonhemolytic neonatal hyperbilirubinemia ซึ่งรายงานนี้พบว่าการใช้ปัจจัยอื่นๆที่มีอยู่แล้วร่วมด้วย จะช่วยในการทำนายโอกาสเสี่ยงต่อภาวะ severe hyperbilirubinemia ซึ่งก่อให้เกิดพยาธิสภาพต่อสมองที่เรียกว่า kernicterus เพื่อจะได้ดูแลรักษาได้ทันท่วงที อ่านรายละเอียดได้จาก Predicting Nonhemolytic Neonatal Hyperbilirubinemia. Pediatrics Nov 2015, DOI: 10.1542/peds.2015-2001

เขียน 17 Nov 2015 @ 15:51 ()


ความเห็น (0)