อนุทิน 143407 - โอ๋-อโณ

  ติดต่อ

การติดตามข่าวสารทางการแพทย์จะทำให้เรามีความรู้ในการนำมาใช้ในการดูแลคนไข้มากขึ้นเสมอ เรื่องนี้มีประโยชน์สำหรับเด็กแรกคลอดที่มีภาวะตัวเหลืองที่เรียกว่า nonhemolytic neonatal hyperbilirubinemia ซึ่งรายงานนี้พบว่าการใช้ปัจจัยอื่นๆที่มีอยู่แล้วร่วมด้วย จะช่วยในการทำนายโอกาสเสี่ยงต่อภาวะ severe hyperbilirubinemia ซึ่งก่อให้เกิดพยาธิสภาพต่อสมองที่เรียกว่า kernicterus เพื่อจะได้ดูแลรักษาได้ทันท่วงที อ่านรายละเอียดได้จาก Predicting Nonhemolytic Neonatal Hyperbilirubinemia. Pediatrics Nov 2015, DOI: 10.1542/peds.2015-2001

  เขียน:  

ความเห็น (0)